more_horiz
PR24 Portal
Section05
KOWR

Grunt to dzierżawa. KOWR wspiera rolników i gminy

Zagospodarowanie państwowych gruntów poprzez dzierżawę, sprzedaż czy też nieodpłatne przekazanie na ogół gminom to jedne z najważniejszych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Formą podstawową jest dzierżawa. To daje rolnikom pewność gospodarowania i umożliwia planowanie produkcji rolnej bez angażowania dużych środków finansowych, a jednocześnie uprawnia do dopłat obszarowych.
Zobacz więcej na temat:  KOWR Aleksandra Tycner