Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Walki i prace Armii Krajowej (audycja Józefa Garlińskiego | RWE 1963-66)

Audycja poświęcona historii i działalności Armii Krajowej oparta na relacjach z walk i akcji dywersyjnych, a także dokumentacji życia codziennego w okupowanej Polsce.
(zdjęcie ilustracyjne)(zdjęcie ilustracyjne) Wiesław Chrzanowski/Wikimedia