Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 21.12.2010

Praska Wiosna - osobiste spojrzenie (cykl BBC 1988)

Niezwykły dokument agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.
Praska Wiosna - osobiste spojrzenie (cykl BBC 1988)