Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Druga wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku

01.01.1900 00:00
  • Audycja Józefa Ptaczka (brak początku) poświęcona II wizycie Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku. Rozmowa redakcyjna w której uczestniczą: ks. Jan Powiślak, Wiesław Wróblewski, Tadeusz Mieleszko (Jerzy Kaniewicz), Bogdan Żurek. Rozmowa na temat spotkania Papieża Jana Pawła II w Gdańsku z "ludźmi pracy". Uwagi na temat roli duchowej Ojca św. Dodaj do playlisty
Audycja Józefa Ptaczka (brak początku) poświęcona II wizycie Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku. Rozmowa redakcyjna w której uczestniczą: ks. Jan Powiślak, Wiesław Wróblewski, Tadeusz Mieleszko (Jerzy Kaniewicz), Bogdan Żurek. Rozmowa na temat spotkania Papieża Jana Pawła II w Gdańsku z "ludźmi pracy". Uwagi na temat roli duchowej Ojca św. dla Polski. Komentarz Jana Kroka-Paszkowskiego na temat spotkania Jana Pawła II z Kazimierzem Barcikowskim - członkiem Biura Politycznego oraz ze Stanisławem Cioskiem - sekretarzem KC PZPR.