Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

01.01.1900 00:00
  • II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 16-23.VI.1983 r. Piąty dzień pielgrzymki: fragmenty relacji z pobytu Ojca św. w Poznaniu na Łęgach Dębińskich: słowa powitania arcybiskupa Poznania Jerzego Stroby; słowa prośby kardynała Franciszka Macharskiego skierowane do Ojca św. o beatyfikację Urszuli Leduchowskiej; beatyfikacja U. Leduchowskiej; fragment Dodaj do playlisty
II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 16-23.VI.1983 r. Piąty dzień pielgrzymki: fragmenty relacji z pobytu Ojca św. w Poznaniu na Łęgach Dębińskich: słowa powitania arcybiskupa Poznania Jerzego Stroby; słowa prośby kardynała Franciszka Macharskiego skierowane do Ojca św. o beatyfikację Urszuli Leduchowskiej; beatyfikacja U. Leduchowskiej; fragmenty homilii Ojca św.; obszerne fragmenty ze spotkania Jana Pawła II z ludem w Katowicach: powitanie Ojca św. przez biskupa Herberta Bednorza - ordynariusza diecezji katowickiej; śpiewy wiernych; fragment wystąpienia Ojca św. Szósty dzień pielgrzymki. Spotkanie Ojca św. z wiernymi we Wrocławiu: przemówienie Ojca św.; spotkanie Jana Pawła II z wiernymi w Sanktuarium na Górze św. Anny w Opolu: słowa powitania ks. bp. Alfonsa Nossola - ordynariusza diecezji opolskiej; śpiew wiernych; homilia Ojca św.