Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Dwadzieścia lat niepodległości (cz.15)

28.07.1962 00:00
  • Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Historia przewrotu majowego (okres między 10 a 15 maja 1926 roku) - powstanie trzeciego rządu Wincentego Witosa z K. Morawskim jako ministrem spraw zagranicznych; reakcja Marszałka Józefa Piłsudskiego na powołanie tego gabinetu; przebieg zamach Dodaj do playlisty
Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Historia przewrotu majowego (okres między 10 a 15 maja 1926 roku) - powstanie trzeciego rządu Wincentego Witosa z K. Morawskim jako ministrem spraw zagranicznych; reakcja Marszałka Józefa Piłsudskiego na powołanie tego gabinetu; przebieg zamachu majowego; ustąpienie rządu i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; przejęcie funkcji głowy państwa przez Macieja Rataja - marszałka Sejmu - i powierzenie misji premiera Kazimierzowi Bartlowi.