more_horiz
Section1
Nowe dokumenty z archiwum Hoovera
Wszystkie Rękopis listu z 14 grudnia 2004 r. - strona 2 Foto: Polskie Radio/"Rzeczpospolita"