X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
more_horiz
Wiadomości

Rażące naruszenie procedury a skarga nadzwyczajna. Komunikat SN

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021 00:30
"Samo stwierdzenie rażącego naruszenia przepisów nie skutkuje automatycznie uwzględnieniem skargi nadzwyczajnej. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia musi być bowiem konieczne dla poszanowania zasad sprawiedliwości społecznej" - uznał Sąd Najwyższy, oddalając jedną ze skarg Prokuratora Generalnego.
Gmach Sądu Najwyższego
Gmach Sądu NajwyższegoFoto: shutterstock.com/Volha Stasevich
sąd najwyższy SN 123 free shut 1200.jpg
Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym z podpisem prezydenta. Wprowadza szereg zmian

"Zaskarżone postanowienia od strony formalno-proceduralnej wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa, jednak nie prowadziło to ani do niesprawiedliwego ukształtowania praw i obowiązków stron, ani też nie ograniczono stronom prawa do wniesienia skargi kasacyjnej" - wskazał w uzasadnieniu orzeczenia SN.

Czytaj także:

W związku z tym, jak podkreślił SN w tym uzasadnieniu "chociaż zaskarżone postanowienia zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa procesowego, to konieczność poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, przemawia w tym wypadku za ochroną powagi rzeczy osądzonej".

W sprawie tej chodziło o skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego z 2019 r. W skardze tej zakwestionowano postanowienia warszawskiego sądu apelacyjnego z 2014 i 2015 r. będące sprostowaniami orzeczenia z maja 2014 r. Orzeczenie SA rozstrzygało kwestię rozliczeń pomiędzy rolnikiem a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z domaganiem się przez Agencję zwrotu udzielonego dofinansowania.

Prawa domagania się zwrotu

Pierwotnie w wydanym wyroku sąd apelacyjny orzekł, że Agencja nie ma - z uwagi na postanowienia umowy - prawa domagania się zwrotu więcej niż 23,8 proc. udzielonego dofinansowania. Później jednak SA dwukrotnie sprostował ten wyrok. Pierwszym postanowieniem o sprostowaniu do sentencji wyroku dodano sformułowanie, o oddaleniu powództwa w pozostałym zakresie, a następnie - kolejnym postanowieniem o sprostowaniu - uzupełniono punkt pierwszy wyroku przez dodanie do zakreślonego tam zakresu roszczenia zwrotu "wraz z odsetkami".

Postanowienia te skargą nadzwyczajną zaskarżył Prokurator Generalny, wskazując, że SA w ten sposób rażąco naruszył przepis Kodeksu postępowania cywilnego mówiący, że "sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki". Jak zaś argumentował PG, sąd doprowadził do "do obrazy zasady pewności co do prawa poprzez zmianę merytoryczną prawomocnego orzeczenia, które kształtowało prawa i obowiązki stron procesu sądowego, w sposób sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym".

Naruszenie procedury cywilnej

SN przyznał, że postanowienia sądu apelacyjnego były naruszeniem procedury cywilnej. Mimo to - jak dodał - "w wyniku dwukrotnego sprostowania wyroku, dokonanego z rażącym naruszeniem K.p.c. górna granica, ponad którą pozwana nie może domagać się zwrotu otrzymanego dofinansowania, została jednak w istocie ukształtowana na poziomie, który mógł zostać osiągnięty również w oparciu o wyrok w jego pierwotnym brzmieniu".

"Skoro bowiem wyrok w pierwotnym brzmieniu nie obejmował rozstrzygnięcia co do odsetek, to tym bardziej nie ustanawiał on górnej granicy domagania się odsetek. Poziom należnych odsetek mógł zostać ustalony w oparciu o treść umowy w osobnym postępowaniu" - uznał SN.

SN wskazał, że "racje przemawiające za zmianą prawomocnego orzeczenia wydanego z rażącym naruszeniem procedury muszą przeważać nad koniecznością ochrony powagi rzeczy osądzonej". W tym przypadku zaś zdaniem SN mimo dwukrotnego sprostowania wyroku w sposób naruszający przepisy "kształt rozstrzygnięcia SA w materialnym jego wymiarze był poprawny, choć ukształtowany w sposób naganny od strony proceduralnej".

***

Rozpatrywanie tej skargi nadzwyczajnej w SN było przez pewien czas zawieszone, gdyż na jej kanwie w marcu zeszłego roku trzyosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej, rozpatrując skierował dwa pytania do całej Izby dotyczące głośnej uchwały trzech Izb SN - Karnej, Cywilnej i Pracy - z 23 stycznia 2020 r.

12 kwietnia br. Izba Kontroli Nadzwyczajnej rozpatrując te zagadnienia w pełnym składzie, zdecydowała o umorzeniu postępowania w zakresie pierwszego pytania i odmowie udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął już, że tzw. uchwała trzech Izb SN nie wywiera skutków prawnych - na jej podstawie nie można kwestionować możliwości orzekania przez sędziów - wynikało z uzasadnienia tamtej decyzji.

pb

Czytaj także

Sąd Najwyższy: decyzja ws. frankowiczów odroczona

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021 19:10
Sąd Najwyższy zdecydował, że w sprawie kredytów walutowych zwróci się o opinię do kilku podmiotów - Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego. Rzecznik SN Aleksander Stępkowski poinformował, że nie wyznaczono jeszcze terminu, w którym instytucja wyda decyzję w tej kwestii. Podkreślił, że podmioty, do których stosowne zapytanie wyśle Sąd Najwyższy, będą miały 30 dni na odpowiedź.
rozwiń zwiń

Czytaj także

"Najwyższym aktem normatywnym jest Konstytucja RP". Sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN o wyroku TSUE

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2021 18:25
- W ostatnim czasie drastycznie nasiliły się za działania określonych organów i podmiotów UE, czego najbardziej drastycznym przykładem jest podważanie nadrzędności polskiej konstytucji w porządku prawnym RP, a tym samym wprost suwerenności naszego państwa - oświadczyli w sobotę sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN.
rozwiń zwiń

Czytaj także

"Błędne orzeczenie". Prokuratura Krajowa skomentowała decyzję Sądu Najwyższego ws. immunitetu sędzi Morawiec

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2021 08:38
Błędne orzeczenie, które uniemożliwia procesową weryfikację prokuratorskich ustaleń ws. krakowskiej sędzi Beaty Morawiec - w ten sposób Prokuratura Krajowa skomentowała w oświadczeniu decyzję Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która w poniedziałek prawomocnie odmówiła uchylenia immunitetu tej sędzi.
rozwiń zwiń