X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
more_horiz

Nowa aplikacja

Wszystko w jednym miejscu
x

Nowa aplikacja

x
Wiadomości

Od dziś zajęcia w szkołach podstawowych dla klas I-III. Zobacz szczegóły

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020 06:55
Od poniedziałku w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III, jednocześnie nadal będzie organizowana nauka zdalna. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że tak jak w przypadku uruchamiania przedszkoli, sytuacja w szkołach będzie monitorowana.
Audio
  • Uczniowie klas I-III szkół podstawowych mogą brać udział w zajęciach opiekuńczych - relacja Katarzyny Ingram (IAR)
  • Od dziś zmiany w funkcjonowaniu urzędów, uczelni i szkół - relacja Karola Surówki (IAR)
Forma zajęć dydaktycznych będzie uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie danej gminy
Forma zajęć dydaktycznych będzie uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie danej gminyFoto: shutterstock.com/Dmytro Zinkevych
dziecko szkoła free shutter 1200.jpg
Opieka nad dziećmi w czasie epidemii. Otwarte klasy I-III, zasiłek opiekuńczy przedłużony

- Od 25 maja uruchamiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także konsultacje dla uczniów klas VIII i maturzystów. To decyzja rządu, na którą czekali w szczególności rodzice najmłodszych dzieci - powiedziała PAP rzecznik prasowa MEN Anna Ostrowska.

- Rodzice, którzy muszą wrócić do pracy i nie mogą zostać z dziećmi w domu, cieszą się z możliwości uruchomienia opieki w szkołach. Podobnie, jak w przypadku przedszkoli, będziemy monitorować sytuację w szkołach - dodała.

Poinformowała, że w ostatnim tygodniu dyrektorzy szkół kontaktowali się z rodzicami pytając o zainteresowanie zajęciami opiekuńczymi dla dzieci. - Dzięki tym informacjom dyrektor jest w stanie określić szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole - wyjaśniła Ostrowska.

Zaznaczyła, że forma zajęć dydaktycznych będzie uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie danej gminy, w której szkoła się znajduje. - Istotna jest również możliwość spełnienia wytycznych ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego oraz ministra edukacji narodowej - wskazała rzecznik resortu edukacji.

Plan pracy z uczniami

- Dyrektor razem z nauczycielami przygotowywał również w tym tygodniu plan pracy z uczniami. Musiał ustalić, w jakim zakresie potrzebna musiała być modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania, aby dostosować sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i tych pozostających w domu. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej musi być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą - powiedziała.

szkoła lekcja sprawdzian uczniowie 1200.jpg
MEN przedłuża zamknięcie szkół. Sprawdź do kiedy placówki pozostaną nieczynne

Jak informuje resort edukacji, zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni - wskazani przez dyrektora szkoły - nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów na grupy i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

W wytycznych MEN, MZ i GIS zapisano, że w grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej jednak niż o dwoje. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Wskazano by ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

egzaminy mid-20519097 1200.jpg
Znamy harmonogram rekrutacji do szkół średnich. Potwierdzono terminy egzaminów ósmoklasisty i matur

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów

Jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę (uczniów i nauczycieli). Odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m (1 uczeń - 1 ławka szkolna). Z sali, w której będzie przebywać grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można umyć, uprać lub dezynfekować. Sale, w których przebywają uczniowie należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Zaznaczono, że nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa ma spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela.

W wytycznych zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Jednocześnie wskazano by sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć był regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

Podano, że zajęcia świetlicowe będą organizowane dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny wobec pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

Zalecenia dla rodziców

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Podkreślono, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz, że uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

przedszkole puste 1200 free
Zmiany w placówkach oświatowych. Czy w szkołach funkcjonują "zerówki"?

Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej jeden termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Szkoła ma uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeżeli u dziecka przejawią się niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

"Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby"

W wytycznych znalazły się też zapisy dotyczące postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. Podkreślono w nich, że do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

W zapisach dotyczących przestrzegania zasad higieny w szkole wskazano, że należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

1200_uczeń_shutterstock.jpg
Rzecznik MEN: chcielibyśmy, by uczniowie mogli mieć wakacje

W ubiegłym tygodniu do dyrektorów szkół podstawowych, szkół muzycznych I stopnia i do poradni psychologiczno-pedagogicznych przekazane zostało pismo z Ministerstwa Zdrowia z prośbą o składanie deklaracji dotyczących chęci otrzymania automatycznych dyspenserów i płynów do dezynfekcji. Resort edukacji zapowiada, że będzie też możliwość składania takich deklaracji przez szkoły ponadpodstawowe.

Konsultacje dla uczniów

Rzecznik prasowa MEN przypomniała, że od poniedziałku w szkołach będą mogły odbywać się konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz maturzystów. - Już wkrótce będą oni zdawali egzaminy, w związku z tym osobisty kontakt z nauczycielami i konsultacje przed tym ważnym wydarzeniem mogą być dla nich niezwykle istotne - powiedziała Ostrowska.

Podała, że od 1 czerwca możliwość konsultacji zostanie rozszerzona. - Wszyscy chętni uczniowie będą mogli wówczas spotkać się ze swoimi nauczycielami, aby wyjaśnić trudniejsze partie materiałów, zasięgnąć ich pomocy lub poprawić swoje oceny - wyjaśniła.

MEN, MZ i GIS przygotowały także szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji konsultacji dla uczniów.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca w szkołach nie odbywają się zajęcia stacjonarne. Od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia nauczania zdalnie. Przedszkola i żłobki, które zostały w analogiczny sposób zamknięte w marcu od 6 maja mogą być otwarte. Decyzje podejmują organy prowadzące, muszą przy tym stosować się do wytycznych resortów edukacji, zdrowa i GIS.

pb

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Zdalna szkoła. Pedagog: taka będzie jej skuteczność, jaka będzie samodyscyplina ucznia

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020 09:18
- Oparliśmy nauczanie na przymusie. Teraz nagle ten uczeń, który jest dyscyplinowany przez oceny, wywiadówki, niezadowolenie rodziców itp. musi się przełączyć z trybu zewnętrznego motywowania, czyli takiego "musisz, bo...", na wewnętrzną motywację. A tej motywacji nie zbudowaliśmy. To jeden z mankamentów szkoły. Nie zbudowaliśmy mody na uczenie się, na bycie dobrym uczniem - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia prof. Aleksander Nalaskowski.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Szkoły zamknięte do 7 czerwca. Opublikowano projekt rozporządzenia MEN

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020 10:46
- Ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r. - wynika z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Projekt zakłada też m.in. stopniowe uruchamianie szkół podstawowych.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Dyrektor CKE: maturę będzie można napisać bez zasłaniania twarzy

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 12:20
- Egzamin maturalny można pisać z odsłoniętymi ustami i nosem. Zdający nie siedzą twarzą w twarz do siebie, a jeden za drugim - mówił w Polskim Radiu 24 Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dodał, że podobnie jak w restauracjach, podczas matur zachowane będą bezpieczne odległości.
rozwiń zwiń