X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
more_horiz
Gospodarka

Ważne ustawy gospodarcze z podpisem prezydenta. Dotyczą m.in. prania brudnych pieniędzy, gier hazardowych, importu paliw

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2021 18:54
Prezydent podpisał dzisiaj szereg ustaw gospodarczych. Wśród nich m.in. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, o cłach na importowane paliwa, opłatach za gry hazardowe oraz o handlu dziełami sztuki.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: 2652947

Wśród podpisanych przez prezydenta ustaw znalazła się nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która  wdraża unijną piątą dyrektywę AML.

Ustawa o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy pomoże w wykrywaniu środków z działalności przestępczej czy terroryzmu

Dyrektywa AML poprzez modyfikacje unijnych regulacji ma zwiększyć transparentność przepływów finansowych, a co za tym idzie ma zwiększyć skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Nowelizacja implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.


mafia paliwowa ksp 1200.jpg
190 mln złotych strat Skarbu Państwa. Zatrzymano 22 członków mafii paliwowej

Pod lupą przedsiębiorcy zajmujący się handlem dziełami sztuki

Precyzuje też listę instytucji obowiązanych, do której dodaje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.


shutt sztuka 1200.jpg
Inwestycje w sztukę. Na co warto zwrócić uwagę?Do ustawy dodano przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro - bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Ustawa reguluje też kwestie bezpieczeństwa finansowego

Przepisy uszczegóławiają też definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają ponadto zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Ustawa precyzuje też zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Wprowadza ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, a także dostawców kont waluty wirtualnej.


Eua9FtrWQAMs4NH-12.jpg
Minister finansów: luka VAT w Polsce spada, więcej pieniędzy trafia do budżetuJak podała KPRP, ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej statystyk, uszczegółowienia zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, które wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Przepisy dotyczące m.in. mechanizmów weryfikacji danych oraz przepisy w zakresie działalności regulowanych na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych – wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekaże krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Komisji Europejskiej, państwom członkowskim oraz europejskim urzędom nadzoru, po akceptacji Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Nowelizacja Prawa celnego obejmie decyzje i opłaty za importowane paliwa

Kolejną ustawą podpisaną przez głowę państwa jest nowelizacja Prawa celnego, która ma usprawnić wydawanie decyzji dotyczących należności z tytułu importu towarów.

Ustawa reguluje opłaty i należności celne przy imporcie paliw

"Podstawowym celem ustawy jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów.

Nowelizacja przewiduje odpowiednie stosowanie do postępowań w sprawie określenia należności podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej określonych przepisów prawa celnego, umożliwiając tym samym przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w sprawach związanych z importem" - czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta.

Ustawa reguluje też inne ważne kwestie celne

Dodano, że pozostałe zmiany obejmują m.in.: uproszczenie procesu ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych oraz o wpis na listę agentów celnych; zmianę organu prowadzącego wykaz gwarantów; doprecyzowanie przepisów o postępowaniach w sprawach celnych.

Poza tym nowela przewiduje ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.

Ustawa pozwoli na skuteczne dochodzenie tzw. opłaty emisyjnej

Przepisy nowelizacji umożliwiają dochodzenie opłaty emisyjnej w trybie egzekucji administracyjnej oraz nadawanie dla celów podatkowych numeru PESEL osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, która nie posiada zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa reguluje też kwestie gier hazardowych

Odformalizowano ponadto i uproszczono procedury prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych. Zmieniły się zasady wpisu do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą oraz procedury wymierzania kar pieniężnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających przepisów ustawy o grach hazardowych.


shutterstock_1152642191200.jpg
Beata Biały: hazard jest wszędzie. Kasyno można mieć w swoim telefonie

W komunikacie Kancelarii Prezydenta zaznaczono ponadto, że podpisana przez prezydenta nowela wprowadza - poza Prawem celnym - zmiany w szeregu innych ustaw.

Wymieniono ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; Ordynację podatkową; Prawo ochrony środowiska; ustawę o podatku od towarów i usług; ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym; ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej; ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w ustawię o doręczeniach elektronicznych

"Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. oraz zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym - podała w czwartek kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza regulacje dyrektyw wchodzących w skład tzw. części technicznej czwartego pakietu kolejowego.

Inne procedury homologacji pojazdów kolejowych

Nowe przepisy zmienią procedurę homologacji pojazdów kolejowych. Zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu będzie wydawane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Zezwolenie będzie mógł wydać również prezes UTK, ale tylko w przypadku, jeśli użytkowanie pojazdu ograniczone będzie do terytorium Polski.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie działała jako punkt kompleksowej obsługi, który poprzez platformę informatyczną będzie umożliwiał wnioskodawcy zdalne składanie wniosków (np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa) i przesyłanie dokumentów.

Ustawa zmienia rolę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Nowe przepisy zakładają też, że zmieni się rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń technicznych. Prezes UTK będzie odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej).

Nowe przepisy zakładają, że w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach - A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa - wprowadzono jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca i tylko dla działalności w Polsce).

Ustawa wprowadza obowiązek zapewnienia ofiarom wypadków kolejowych przez przewoźników kolejowych

Ponadto, w znowelizowanej ustawie zmieniono wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom.

Zgodnie z nowym rozwiązaniem, przewoźnik będzie udzielał poszkodowanym informacji dotyczących procedur dochodzenia roszczeń w ramach przepisów unijnych. Jednocześnie - na własny koszt - przewoźnik kolejowy będzie musiał zapewnić wsparcie psychologiczne.

PAP, jk

Czytaj także

Slim VAT coraz bliżej. Zobacz, jakie zmiany przewidziano w nowych przepisach

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2020 17:48
Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Chodzi m.in. o tzw. Slim VAT.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Niezapłacone faktury zmorą małych i średnich firm. Setki trafiają do windykacji

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2021 10:00
Średnio miesiąc może czekać na zapłatę od kontrahentów mała lub średnia firma, zanim zacznie tracić płynność finansową; 17 proc. z nich odczuwa problemy z powodu zatorów płatniczych już po upływie 10 dni – wynika z badania firmy współpracującej z Krajowym Rejestrem Długów.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Jaką reformę podatkową planuje resort finansów ? Ujawniamy jej założenia

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2021 10:10
Podatkowa rewolucja miałaby się odbyć w trzech krokach. Po pierwsze, planowana jest likwidacja lub znaczne zmniejszenie odliczenia w PIT składki zdrowotnej. Drugim ruchem jest podwyżka kwoty wolnej od podatku do sumy 30 tys. zł. Trzecim etapem reformy jest podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. Te zmiany to uzupełnienie już obniżonej z 18 do 17 proc. pierwszej stawki PIT. O nowych planach pisze "Dziennik Gazeta Prawna".
rozwiń zwiń