X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
more_horiz
Gospodarka

Krajowy Plan Odbudowy. Polska musi dobrze wykorzystać nadchodzące lata

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2021 13:38
Opracowywany przez rząd Krajowy Plan Odbudowy będzie przełomowym rozwiązaniem mającym na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią. Na inwestycje w kluczowe dla przyszłości Polski branże gospodarki będzie przeznaczonych łącznie ponad 58 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy. Podobny plan musi przygotować każde państwo członkowskie UE i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/J Travel Photo and Video

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy, przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. RRF - Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów. Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który będzie podstawą do sięgnięcia po pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.


Cele Krajowego Planu Odbudowy

Realizacja KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego, łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, w szczególności dla kobiet (realizując w ten sposób cele Europejskiego Filara Praw Socjalnych), wspieraniu zielonej transformacji, przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfrowej.

Czytaj także:
Pieniądze banknoty gotówka free shutt-1200.jpg
Główny ekonomista PKO BP: Polska zaskakująco dobrze zniosła pandemię na tle innych państw UE

W ten sposób interwencje realizowane w KPO wspierają cele UE w zakresie wzrostu konwergencji społeczno-gospodarczej, odbudowy i promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i integracji gospodarek UE, a także tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz strategicznej autonomii Unii i otwartej gospodarki, generującej europejską wartość dodaną

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 58 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić KE do końca kwietnia. Przygotowany przez rząd KPO przewiduje skierowanie na inwestycje 23,9 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku.

Środki z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będą przeznaczone na prorozwojowe inwestycje. W praktyce oznacza to wsparcie dla obszarów takich jak transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność. Fundusze z programu zostaną również przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, na przykład na kolej i drogi.


Szeroki zakres reform

Zakres wskazanych w ramach KPO reform pokazuje, że ich realizacja wymaga dodatkowego wsparcia (z wykorzystaniem środków zwrotnych – do 34,2 mld euro) dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Należą do nich wskazywane w KPO działania takie jak:

Czytaj także:
Morawiecki free tt-663.jpg
Premier: Krajowy Plan Odbudowy ma dać impuls do rozwoju Polski
 • wsparcie dla MŚP i mikrofirm (zarówno poszkodowanych w ramach kryzysu, jak i tych chcących inwestować w zielone technologie), a także dla dużych przedsiębiorstw (w zakresie wdrożeń o wysokim potencjale innowacyjnym, skutkujących wzrostem popytu na innowacje w gospodarce oraz tworzeniem łańcuchów wartości z udziałem MŚP i organizacji badawczych) – realizowane w formule specjalnych funduszy,
 • na rzecz wymiany źródeł ciepła zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych (program Czyste Powietrze) oraz obiektach publicznych,
 • neutralność energetyczna i zazielenianie miast i ich obszarów funkcjonalnych – realizowane w formule specjalnych funduszy,
 • wsparcie mobilności zeroemisyjnej – realizowane w formule specjalnego funduszu,
 • energetyka wiatrowa na morzu,
 • dokończenie/rozszerzenie inwestycji transportowych, które zwiększają bezpieczeństwo i jakość życia obywatela (wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, wymiana taboru kolejowego do przewozów regionalnych),
 • zwiększenie dostępu do internetu oraz cyfrowych rozwiązań w poszczególnych sektorach (cyfrowa szkoła, system ochrony zdrowia),
 • kadry medyczne i działania modernizacyjne w ochronie zdrowia.


Plany transformacji gospodarki

W perspektywie średnioterminowej proponowane działania w ramach KPO wspierają dalszą transformację gospodarki polskiej, której celem zgodnie z zapisami uchwalonej przez Rząd w 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) jest "Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym zwiększeniu spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym". Cele te realizowane są poprzez szereg działań o charakterze inwestycyjnym i reform systemu prawno-instytucjonalnego, które wspierają stopniowe zwiększanie produktywności i modernizację gospodarki Polski zgodnie z założeniami polityk UE w tym energooszczędnością, klimatyczną neutralnością, digitalizacją i aktywizacją potencjały społecznego. Dotychczasowe pozytywne doświadczenia z realizacji SOR wskazują, że potrzebna jest dalsza realizacja fundamentalnych celów tej Strategii, przy pewnej korekcie celów szczegółowych i mechanizmów wdrożeniowych (w postaci programu postpandemicznego pn. Nowy Ład, stanowiącego reakcję na zmiany w geopolityce i gospodarce światowej).

Kto skorzysta na KPO?

Adresatem proponowanych w ramach KPO są:

 • obywatele w ramach programów wsparcia wymiany źródeł ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej budynków (czyste powietrze) oraz powszechnego dostępu do internetu;
 • przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, które otrzymają środki na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę inwestycji, zarówno w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (np. sektor turystyki, kultury, gastronomii i handlu) oraz nowe inwestycje na rozbudowę potencjału innowacji, elektromobliności, wdrożenia zielonych technologii i produktów oraz rozwoju aplikacji i usług w zakresie cyfryzacji;
 • podmioty, w tym samorządy terytorialne, inwestujące w rozbudowę infrastruktury i środki transportu zapewniające czyste środowisko i nowe możliwości inwestycyjne;
 • instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne (zdrowie, edukacja, rynek pracy), decydujące o poziomie jakości życia i perspektywach rozwojowych Polski.

Realizacja planu

Na realizację komponentów planu przeznaczono: A – Odporność i konkurencyjność gospodarki 4,133 mld euro, (17,3%), D – Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 4,262 mld euro (17,9%) oraz na najmniej na C – Transformacja Cyfrowa 3,034 mld euro (12,7%). Należy jednak pamiętać, że działania (reformy i inwestycje) związane z digitalizacją znajdują się nie tylko w dedykowanym komponencie C, ale także w ramach komponentów wspierających zieloną mobilność, sektor zdrowia i konkurencyjność gospodarki. W związku z powyższym, wydatki na cyfryzację wyniosą 20,9%, a wydatki klimatyczne sięgną 37,7%, realizując tym samym wymogi RRF wydatków na cele cyfrowe i klimatyczne (odpowiednio 20% i 37%).


Komponenty Krajowego Planu Odbudowy i przeznaczone na nie środki. Źródło: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponenty Krajowego Planu Odbudowy i przeznaczone na nie środki. Źródło: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności


Kompleksowe wsparcie gospodarki

Interwencje KPO uzupełniają i rozszerzają podejmowane dotychczas przez polski rząd działania doraźne i antyrecesyjne na rzecz sektorów i przedsiębiorców.

Czytaj także:
A1_1.jpg
Resort rozwoju rozważa dodatkowe wsparcie dla branży gastronomicznej i eventowej

Od początku 2020 r. w Polsce, tak jak we wszystkich państwach UE i w innych regionach świata, wdrażane są szybkie, doraźne rozwiązania, których celem jest ochrona obywateli, gospodarki i całego systemu życia publicznego przed skutkami pandemii COVID-19. Zainicjowane przez rząd finansowe pakiety interwencyjne (kolejne odsłony tarczy antykryzysowej, Tarcze Finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju, tarcza branżowa oraz pomoc udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencję Rozwoju Przemysłu) o łącznej, planowanej wartości ponad 312 mld zł oraz działania legislacyjne stały się instrumentarium szybkiej i bezpośredniej odpowiedzi państwa i zapewnienia pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców oraz sektorów (w tym w szczególności sektora zdrowia) w celu przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii, związanymi przede wszystkim z wprowadzanymi lockdownami. W tych działaniach swój udział miały też środki z Unii Europejskiej - w ramach realizowanych programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 przeznaczono dotychczas (dane na dzień 29.01.br.) na działania niwelujące skutki pandemii środki w wysokości ok. 15 mld zł. (z krajowych programów operacyjnych - ok. 8,6 mld zł, z RPO ok. 6,4 mld zł) - to tzw. Funduszowy Pakiet Antywirusowy uzupełniający tarczę antykryzysową, przygotowaną przez rząd.


PolskieRadio24.pl/ gov.pl/ mib

Czytaj także

Konsumpcja, eksport i inwestycje publiczne będą napędzać polską gospodarkę w 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2021 13:10
Konsumpcja, eksport i inwestycje publiczne będą napędzać polską gospodarkę w tym roku - ocenił dla PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii prof. Robert Tomanek. Zastrzegł, że inwestycje publiczne nie zastąpią prywatnych, a będą dla nich swego rodzaju dźwignią finansową.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Olga Semeniuk: już 185 mld zł z budżetu państwa trafiło do polskich firm

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2021 15:35
- Od początku pandemii, z którą mamy do czynienia od marca ubiegłego roku, pomoc z budżetu państwa wyniosła ponad 185 miliardów złotych - powiedziała w Lublinie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Jak dodała, jest ona kierowana do sektora dużych firm, średnich i mikro. Poinformowała ponadto, że trwają prace nad kolejnymi programami wsparcia, przeznaczonymi na poprawę kondycji firm po pandemii.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Połączenie Orlenu i Lotosu. Megaspółka na czasy pełne wyzwań

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2021 11:00
Fuzja koncernów PKN Orlen i Lotos ma doprowadzić do powstania giganta o blisko 140 mld zł rocznego przychodu. Oznaczałoby to, że połączone spółki staną się największym graczem paliwowym w Polsce i w regionie. Sprawą zainteresowała się również Komisja Europejska. Interwencja miała na celu sprawdzenie, czy po połączeniu spółek nie dojdzie do ograniczenia konkurencji na rynku paliw. Ostateczna zgoda KE na fuzję jest obwarowana wieloma trudnymi do spełnienia warunkami.
rozwiń zwiń