X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
more_horiz
Gospodarka

Zniżki i odliczenia podatkowe za 2020 rok. Zobacz, z czego możesz skorzystać przy rozliczaniu PIT

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021 08:49
W kalendarzu podatkowym zbliża się czas rozliczenia podatku za 2020 rok. Część osób rozliczy się z fiskusem elektronicznie, akceptując jedynie dokument przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową. Wiele osób zdecyduje się jednak na samodzielnie wypełnienie deklaracji, korzystając z odliczeń od podatku lub dochodu. Co można odliczyć w zeznaniu za 2020 rok?
Zdj. ilustracyjne
Zdj. ilustracyjneFoto: Shutterstock

Ulga podatkowa to przewidziany w przepisach przywilej każdego podatnika, który pozwala na zmniejszenie wysokości podatku PIT. Istnieją dwa rodzaje odliczeń – od dochodu, umożliwiające w wielu przypadkach zejście do niższej stawki podatkowej, oraz odliczenie od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku – przypomina serwis e-pity.pl.

Odliczenia od dochodu

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu wiele wydatków, jednak ich lista zależna jest od tego, jaką formę opodatkowania wybiorą. W przypadku osób rozliczających się według skali podatek obniżany jest o:
    • składki ZUS – w wysokości zapłaconych lub pobranych w 2020 roku,
    • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów – do 100 proc. dochodu, bez ograniczeń dochodowych,
    • darowizny na cele kultu religijnego – 6 proc. dochodu,
    • darowizny na walkę z COVID-19 – do 100 proc. dochodu, bez ograniczeń co do dochodu; od 100 do 200 proc. wartości darowizny,
    • darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe – do 100 proc. dochodu, bez ograniczeń co do dochodu; od 100 do 200 proc. wartości darowizny,
    • darowizny na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 6 proc. dochodu,
    • darowizny krwi i jej składników zgodnie z zasadami publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa – krwiodawcy – 6 proc. dochodu; osocze – 350 zł/l, maksymalnie 8750 zł,
    • darowizny na cele edukacji i oświaty zawodowej – 6 proc. dochodu,
    • ulgę rehabilitacyjną – w wysokości poniesionych wydatków,
    • ulgę z tytułu użytkowania sieci Internet – 760 zł,
    • ulgę termomodernizacyjną – 53.000 zł,
    • ulgę na badanie i rozwój – 100-150 proc. kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi,
    • ulgę z tytułu opłacania składek na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6272,40 zł.


Poza tym:
    • zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
    • straty z lat poprzednich, nie więcej niż 50 proc. straty wykazanej w danym roku, za który wykazywana jest strata,
    • ulgi, które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich.

W przypadku podatników opodatkowanych liniowo, od dochodu odliczać można wyłącznie składki ZUS, ulgę termomodernizacyjną oraz związaną ze składkami na IKZE. Dodatkowo podatnicy mają możliwość korzystania również z ulg odliczanych od podatku. Podatnicy korzystający z ryczałtu odliczać mogą wszystkie wskazane powyżej ulgi.

zadłużenie upadłość majątkowa długi FREE 1200x660.jpg
Jak nie odziedziczyć długów? Rzecznik Finansowy radziOgraniczony limit 6 proc.

Warto zaznaczyć, że w 2020 roku rozszerzono katalog darowizn odliczanych od dochodu. Odliczeniu podlegają darowizny: krwi i jej składników, na cele kultu religijnego, na cele pożytku publicznego, na cele edukacji zawodowej, na walkę z pandemią COVID-19 oraz sprzętu komputerowego na rzecz jednostek placówek oświatowych.

Jednak w powyższych przypadkach łączna wartość darowizn w roku nie może przekroczyć 6 proc. dochodu darczyńcy, to znaczy kwoty przychodu po odjęciu od niej kosztów uzyskania przychodów. Do sumy tej nie zalicza się darowizn na cele COVID i darowizn sprzętu komputerowego. W celu ustalenia łącznej kwoty darowizny sumuje się całość darowizn w okresie całego roku – liczy się data uczynienia darowizny.

Oprócz powyższych odliczyć od dochodu można darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów. W ich przypadku nie ma ograniczenia limitem 6 proc. W tych przypadkach jednak oprócz dowodu przekazania darowizny obowiązkowo trzeba posiadać dowód jej przeznaczenia na cele charytatywno-opiekuńcze. W efekcie darczyńca wskazujący darowiznę musi posiadać pokwitowanie odbioru darowizny przez obdarowany Kościół oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczenia jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Odliczenia od podatku

Wyliczony już według odpowiedniej skali podatkowej podatek od dochodu również można obniżyć o kilka ulg. Podatnicy korzystać mogą z odliczeń z tytułu:
    • ulgi prorodzinnej, związanej z wychowywaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej – 1112,04 zł na jedno dziecko (warunek dochodów); 1112,04 zł na drugie dziecko; 2000,04 zł na trzecie dziecko; 2700 zł na czwarte i kolejne dziecko,
    • ulgi abolicyjnej, przysługującej w związku z przychodami z zagranicy i wyrównaniem różnicy między zasadami opodatkowania tych przychodów, wynikającą z przepisów umów z danym krajem, w którym uzyskiwane były przychody – kwota podatku z zagranicy,
    • składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w danym roku lub pobrane w danym roku z wynagrodzenia podatnika, w wysokości 7,75 proc. podstawy ustalenia tych składek – w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w roku 2020,
    • ulg, które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich.


Ulgi dla osób niepełnosprawnych

Ze znacznie szerszej listy ulg podatkowych za rok 2020 mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Podatnicy z takim orzeczeniem, w zależności od stopnia niepełnosprawności, uprawnieni są do korzystania z odliczeń wydatków na cele ułatwiania wykonywania czynności życiowych oraz na cele rehabilitacyjne.

Odliczeniu podlegają wydatki na:
    • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
    • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
    • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
    • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
    • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
    • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
    • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
    • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
    • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
    • opłacenie tłumacza języka migowego,
    • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
    • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
    • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
    • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
    • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

PolskieRadio24.pl, e-pity.pl, DoS

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Będzie kolejny pakiet Slim VAT. Resort finansów przygotowuje 15 uproszczeń podatkowych

Ostatnia aktualizacja: 19.02.2021 17:43
O zmianach, które mają ułatwić rozliczanie podatków, wprowadzane w ramach kolejnego pakietu Slim VAT, przygotowanego przez ministerstwo finansów, mówił w radiowej Jedynce Jan Sarnowski, wiceszef tego resortu.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Ekspert: w rozliczeniu za 2020 rok podatnicy mogą skorzystać z pełnej ulgi abolicyjnej

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2021 11:26
W tym roku Polacy pracujący np. w Wielkiej Brytanii, czy Holandii skorzystają z pełnej kwoty ulgi abolicyjnej, ale w rozliczeniu za 2021 r. będzie ona ograniczona - tłumaczy Rafał Frączyk z EY. Jego zdaniem wielu podatników może na stałe przenieść za granicę swoją rezydencję podatkową.
rozwiń zwiń