more_horiz
Gospodarka

Pomoc dla rolników poszkodowanych w 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018 18:34
W następstwie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w bieżącym roku została uruchomiona pomoc finansowa, skierowana do producentów rolnych, którzy ponieśli straty w 2017 roku, w wyniku huraganu, deszczu nawalnego i gradu.
Audio
  • Jaką pomoc mogą dostać rolnicy poszkodowani w 2017 roku - wyjaśnia Bożena Polak, dyrektor departamentu wsparcia krajowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dariusz Kwiatkowski, Naczelna Redakcja Gospodarcza)

W związku z tym rolnicy, posiadający numery identyfikacyjne w Krajowym Rejestrze Ewidencji Producentów, mogą ubiegać się o taką pomoc. Muszą przy tym spełniać warunek dotyczący rozmiarów produkcji, a więc mówiący o mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są oczywiście ci rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku zeszłorocznej klęski żywiołowej.

Kwota pomocy wynosi 1000 złotych do jednego hektara upraw w przypadku, gdy straty dotyczą co najmniej 70% procent danej uprawy lub 500 złotych, gdy straty objęły mniej 70%.

- Pomoc finansowa w tej wysokości dotyczy beneficjentów, którzy w dniu wystąpienia szkód posiadali 50% ubezpieczonych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W przypadku producentów rolnych, którzy nie mieli takiego ubezpieczenia, pomoc finansowa jest o 50% pomniejszona - wyjaśnia Bożena Polak, dyrektor departamentu wsparcia krajowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O wsparcie beneficjenci będą mogli ubiegać się w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Nabór wniosków rozpocznie się 13 listopada i potrwa do 27 listopada bieżącego roku. Agencja na stronie internetowej umieści formularz wniosku. Składając go rolnicy będą musieli dołączyć  kopię protokołu oszacowania strat.

Przypomnijmy, że już w ubiegłym roku pomoc uzyskali producenci rolni, którzy doznali szkód w następstwie wystąpienia klęski huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w sierpniu 2017 roku. Dlatego w roku bieżącym omawianą formą wsparcia nie będą objęci.

20 tysięcy 546 rolników, którzy ponieśli wtedy straty, otrzymało z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 314 mln złotych. 

Naczelna Redakcja Gospodarcza, Dariusz Kwiatkowski, kw 

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

ARiMR: pieniądze na restrukturyzację małych gospodarstw

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018 14:27
Bezzwrotną premię w wysokości 60 tysięcy złotych może otrzymać rolnik, który zdecyduje się na  restrukturyzację posiadanego, małego gospodarstwa. Nabór wniosków rozpocznie się 18 czerwca i potrwa do 17 lipca bieżącego roku. Udzielenie pomocy ma na celu podniesienie wartości ekonomicznej gospodarstwa, czyli zwiększenie produkcji i dochodowości. Chodzi o gospodarstwa o wartości rocznej produkcji nie przekraczającej 10 tysięcy euro.
rozwiń zwiń

Czytaj także

ARiMR: 900 tys. zł na modernizację gospodarstwa związanego z produkcją zwierzęcą

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018 14:27
Od 28 czerwca do 27 lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej przy modernizacji gospodarstw. Dotyczy ona tak zwanego obszaru ABC czyli związanego z produkcją zwierzęcą.
rozwiń zwiń