W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 15.06.2021

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Agnieszka Szczepańczyk


Obsada

Danuta Stenka - Jola Jabłońska

Lucyna Malec - Danusia Larsson

Katarzyna Dąbrowska - Barbara Rutka

Jarosław Gajewski - Swen Larsson

Paweł Nowisz - Wacław Zdrojowy