W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 09.06.2021

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Agnieszka Szczepańczyk


Obsada

Teresa Lipowska - Stanisława Dobrowolska

Monika Lecińska - Marysia Boczkowska

Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz

Jan Warenycia - Antoni Magdziarz

Krzysztof Szczepaniak - Mateusz Jabłoński