W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 13.05.2021

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Agnieszka Szczepańczyk


Obsada
Elżbieta Gaertner - Irena Jabłońska
Joanna Sobieska - Marta Półtorak - Wieruch
Justyna Kulczycka - Zosia Teterowa
Marcin Troński - Bronisław Wieruch
Henryk Talar - Janusz Tetera