W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 29.04.2021

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maciej Kubera


Obsada

Elżbieta Gaertner - Irena Jabłońska

Danuta Stenka - Jola Jabłońska

Jarosław Gajewski - Swen Larson

Sławomir Pacek - Włodzimierz Praszczałek

Jarosław Domin - Stanisław Włodarski