W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 21.01.2021

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Agnieszka Szczepańczyk


Obsada

Danuta Stenka - Jola Jabłońska

Monika Lecińska - Marysia Jabłońska

Katia Paliwoda - Izaura Pawlacz - Jabłońska

Krzysztof Szczepaniak - Mateusz Jabłoński

Mateusz Weber - Mirek Skorupa