W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 30.12.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Agnieszka Szczepańczyk


Obsada

Marta Chodorowska - Agata Czuba

Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz

Stanisław Brudny - Teofil Skorupa

Mateusz Weber - Mirek Skorupa

Zbigniew Konopka - Policjant z powiatu