W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 19.11.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Jan Warenycia - Antoni Magdziarz

Monika Lecińska - Marysia Jabłońska

Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz

Mateusz Weber - Mirek Skorupa

Krzysztof Szczepaniak - Mateusz Jabłoński

Andrzej Mastalerz - Prezes spółdzielni lekarskiej