W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 12.11.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria OlszewskaObsada
Jan Warenycia - Antek Magdziarz
Monika Lecińska - Marysia Boczkowska
Krzysztof Szczepaniak - Mateusz Jabłoński
Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz
Janusz Wituch - Krystian Boczkowski