W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 05.11.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada
Stanisław Brudny - Teofil Skorupa
Henryk Talar - Janusz Tetera
Izabela Markiewicz - Ania
Jan Warenycia - Magdziarz