W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 15.10.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Elżbieta Gaertner - Irena Jabłońska

Cezary Kwieciński - Adam Jabłoński

Krzysztof Szczepaniak - Mateusz Jabłoński

Marcin Pawłowski - Stasiek Jabłoński

Zbigniew Suszyński - Paweł Wilczewski