W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 01.10.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Teresa Lipowska - Stanisława Dobrowolska

Krzysztof Szczepaniak -Mateusz Jabłoński

Jan Warenycia - Antoni Magdziarz

Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz

Ryszard Jabłoński - Franuk Potapczuk