W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 10.09.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Katarzyna Dąbrowska - Barbara Rutka

Lucyna Malec - Danusia Lisiecka

Jarosław Gajewski - Swen Larsson

Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz

Sławomir Pacek - Włodzimierz Praszczałek