W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 26.08.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Marcin Pawłowski - Stasiek Jabłoński

Katia Paliwoda - Izaura Pawlacz - Jabłońska

Karol Kwiatkowski - Wojtuś Jabłoński

Izabela Dąbrowska - Sąsiadka mamy Wojtusia

Dariusz Dobkowski - Grabarz

Dariusz Kowalski - Kamieniarz