W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 07.08.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Lucyna Malec - Danusia Lisiecka

Katarzyna Dąbrowska - Barbara Rutka

Jarosław Gajewski - Swen Larsson

Sławomir Pacek - Włodzimierz Praszczałek

Wiktoria Gorodeckaja - Beata Sroka