W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 29.07.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Marcin Pawłowski - Stasiek Jabłoński

Katia Paliwoda - Izaura Pawlacz - Jabłońska

Katarzyna Tatarak - Urzędniczka

Dariusz Dobkowski - Grabarz

Dariusz Kowalski - Kamieniarz