W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 22.07.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Joanna Kasperska - Barbara Boczkowska

Teresa Lipowska - Stanisława Dobrowolska

Ryszard Jabłoński - Franuk Potapczuk

Janusz Wituch - Krystian Boczkowski

Maja Kwiatkowska - Krysia Jabłońska

Jan Pęczek - Wituch