W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 06.05.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada
Monika Lecińska - Marysia Boczkowska
Krzysztof Szczepaniak - Mateusz Jabłoński

Jan Warenycia - Antoni Magdziarz

Mateusz Weber - Mirek Skorupa

Jan Pęczek - Wasiak