W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 29.04.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Jan Warenycia - Antoni Magdziarz

Krzysztof Szczepaniak - Mateusz Jabłoński

Monika Lecińska - Marysia Boczkowska

Marta Chodorowska - Agata Czuba

Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz