W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 23.04.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska -  Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Jan Warenycia - Antoni Magdziarz

Joanna Jeżewska - Aldona Stawska

Cezary Kwieciński - Adam Jabłoński

Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz

Jan Kulczycki - Tryc