W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 06.03.2020

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Monika Lecińska - Marysia Boczkowska

Artur Barciś - Zenek Kajfasz

Grzegorz Wons - Zyga Pawlacz

Mateusz Weber - Mirek Skorupa

Mieczysław Morański - Stanisław Włodarski