more_horiz
Section05

Społeczny punkt widzenia

Section07
O audycji

Audycja Anny Grabowskiej o aktualnych sprawach społecznych, ważnych dla każdego Polaka jak emerytury, zasiłki, warunki zatrudnienia.

O planach rządu np. co do polityki rodzinnej czy emerytalnej, o reformie edukacji i zmianach w służbie zdrowia.

Ważnym tematem programu są wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i związkowe akcje protestacyjne.

Prowadzenie: Anna Grabowska